Deretter viste han fram bildene til andre studenter. «Grete» (22) mener det er krenkende at han bare fikk et forelegg på 12 000 kroner.

Tips oss 2400
KLAGER PÅ KODEN:  Jentas advokat, Trine Rjukan, mener det er uriktig at voldtektsanmeldelsen ble henlagt på koden «intet straffbart forhold funnet sted» da politiet samtidig mener at hun ikke samtykket til å la seg avbilde. Den kvinnelige studenten mener hun var så påvirket at hun under hele episoden var ute av stand til å motsette seg handlingene, mens han i vitneavhør har forklart at hun ble «fullere og fullere». Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.

KLAGER PÅ KODEN: Jentas advokat, Trine Rjukan, mener det er uriktig at voldtektsanmeldelsen ble henlagt på koden «intet straffbart forhold funnet sted» da politiet samtidig mener at hun ikke samtykket til å la seg avbilde. Den kvinnelige studenten mener hun var så påvirket at hun under hele episoden var ute av stand til å motsette seg handlingene, mens han i vitneavhør har forklart at hun ble «fullere og fullere». Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.

SVÆRT KRENKENDE:  «Grete» mener det nesten var like krenkende at politiet mente et forelegg på 12 000 kroner var straff nok for å ta bilder av hennes kjønnsorgan uten samtykke. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.

SVÆRT KRENKENDE: «Grete» mener det nesten var like krenkende at politiet mente et forelegg på 12 000 kroner var straff nok for å ta bilder av hennes kjønnsorgan uten samtykke. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.

Norge får krass kritikk av FN

I fjor mottok politiet i Norge til sammen 1077 voldtektsanmeldelser, en økning på 14 prosent fra 2010, da politiet fikk inn 945 anmeldelser. Ifølge politisk rådgiver i Amnesty Norge, Patricia Kaatee, vil erfaringsvis 85 prosent av anmeldelsene bli henlagt av politiet.

- Voldtekt er en grov krenkelse av en persons integritet og seksuelle selvbestemmelsesrett. En voldtekt har store konsekvenser for den som er utsatt, både på kort og lang sikt, sier Kaatee, som understreker at det i hovedsak er kvinner som blir voldtatt.  

FNs kvinnekomite kritiserte i februar i år Norges arbeid mot voldtekt. De mener at forebyggende arbeid mot denne type kriminalitet mangler. Dessuten er ikke norsk voldtekstlovgivning i overensstemmelse med de internasjonale menneskerettighetene.

- Den nye europeiske konvensjonen mot vold mot kvinner har tydelig definert voldtekt som seksuell omgang der en av partene ikke har samtykket.

Konvensjonen klargjør den internasjonel menneskerettighetsstandarder som tilsier at voldtekt er seksuell omgang uten frivillig samtykke.  

I den norske lovgivningen er ikke manglende samtykke et definerende element, mener Kaatee.

- I Norge defineres voldtekt fremdeles gjennom vold eller truende atferd. Det er problematisk fordi mange overgrep skjer når en kvinne er i en tvangssituasjon, eller når hun av andre grunner ikke er i stand til å gi sitt oppriktige samtykke, og der er bruken av vold irrelevant. Det finnes eksempler på at kvinner frykter for sitt eget liv dersom de motsetter seg voldtekten. Dommerne tar nå ikke hensyn til om kvinnene samtykket frivillig eller i en presset situasjon.

Det regjeringsoppnevnte «Voldtektsutvalget» anslo i 2008 at mellom 8000 og 16 000 kvinner blir voldtatt eller forsøkt voldtatt hvert år i Norge.

- Det er alvorlig at norske myndigheter begrenser voldtatte kvinners mulighet til å få rettferd og oppreisning i rettsystemet. Det er en form for kjønnsbasert diskriminering, og det er ubegripelig at lovgivningen ikke har blitt endret.

Norge har ratifisert Europarådets Konvensjon mot vold mot kvinner, og plikter å bringe straffeloven i overenstemmelse med konvensjonens bestemmmelser.

Allerede i 2014 må myndighetene rapportere til FNs Kvinnekomité hva som gjøres for å bringe voldtektsbestemmelsen i straffeloven i overenstemmelse med internasjonale menneskerettighetsstandarder.
(Dagbladet): I januar i år dro førsteårsstudentene ved Politihøgskolen i Oslo til Hemsedal på klassetur. En mannlig student ble etter dette anmeldt for å ha voldtatt «Grete», og for å ta bilder uten hennes samtykke.

«Grete» mener hun var ute av stand til å motsette seg handlingene etter en fest natt til søndag.

I avhør har mannen forklart at han tok bilder av kvinnens kjønnsorgan, også mens de hadde sex. Begge skal ha vært ganske beruset. Han spurte ikke om det var greit å ta bilder, men «hun protesterte ikke».

Til sammen har tre andre vitner forklart i politiavhør at mannen viste dem bildene etterpå, men mannen har sjøl forklart at han ikke husker å ha vist fram bildene.

Politiet har seinere hentet ut bildene fra hans telefon, og han har innrømmet å ha tatt dem.

- Sparket nede

Anmeldelsen ble løst ved at politiet ga mannen et forelegg på 12000 kroner for å ha tatt bildene uten kvinnens samtykke.
Påstanden om voldtekt ble henlagt med begrunnelsen «intet straffbart forhold har funnet sted».

«Grete» husker ingenting av hendelsene, og mener hun aldri ville gått med på å ha sex med mannen, eller latt seg avbilde, dersom hun var ved sine fulle fem.

- Jeg reagerer på straffen. Han fikk 12000 kroner og nærmest en klapp på skuldra. Det er skremmende at vi har et system som gir en så mild reaksjon for en så krenkende handling. Det føles som å bli sparket når man ligger nede, sier hun.

«Grete»s advokat, Trine Rjukan, mener begrunnelsen er uriktig, og de har nå klaget på dette. De har også klaget på beløpet mannen må betale.

- Det er uriktig å løse dette med forelegg, det er krenkende i seg sjøl. Hadde hun vært en mer sårbar kunne hun blitt knekt, eller sluttet på studiet og fått ødelagt livet.

Revnet bukse

Vitner har forklart politiet at mannen kom til dem etter å ha forlatt «Grete». De ba da om at han måtte ta seg av henne, men i stedet gikk han til utestedet og viste fram nakenbildene, ifølge et vitne.

 - Nå kan han jobbe som barnehageonkel eller på gamlehjem. Han kan også søke seg inn på Politihøgskolen seinere. Det er skummelt, sier hun.

Trakk studieplassen

Rektor ved Politihøgskolen i Oslo, Håkon Skulstad, understreker at skolen setter ekstra strenge krav til sine studenter sammenliknet med andre høgskoler. Da han ble informert om hendelsen, anmeldte han saken til politiet. Deretter startet skolen en vurdering av mannen i «Politihøgskolens skikkethetsnemnd».

- Denne type hendelse er et brudd på hva man kan forlange av en student ved Politihøgskolen, og er uforenlig med å være student hos oss, sier Skulstad.

Mannen sa fra seg studieplassen før nemnda fikk fattet noe vedtak. Fordi han ikke ble utvist, står han fritt til å søke på Politihøgskolen seinere.

Skulstad understreker at skolen foretar vandelskontroll gjennom et utvidet søk på rullebladene til søkerne, og at alle straffbare forhold de har vært involvert i vil komme fram.

- Vi er ikke kjent med at han har gjort denne type handlinger tidligere, da ville han ikke kommet inn. Det er vanskelig å komme inn på Politihøgskolen, men det er lett å bli kastet ut.

- Riktig begrunnelse

Han mener studenten hadde gode egenskaper, og at det ville være vanskelig å avdekke denne type holdninger ved inntaksprøvene.

Dagbladet har vært i kontakt med den mannlige studenten, men han ønsker ikke kommentere saken.

Mannens advokat, Nadia Christina Hall ved Advokatfirmaet Elden, mener begrunnelsen for henleggelsen er riktig. Mannen har ikke tatt stilling til om han skal godta forelegget ennå.
SLITER:  Det regjeringsoppnevnte «Voldtektsutvalget» anslo i 2008 at mellom 8000 og 16 000 kvinner blir voldtatt eller forsøkt voldtatt hvert år i Norge. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.

SLITER: Det regjeringsoppnevnte «Voldtektsutvalget» anslo i 2008 at mellom 8000 og 16 000 kvinner blir voldtatt eller forsøkt voldtatt hvert år i Norge. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.

Kan artikkelen bli bedre? Har du funnet feil vi burde vite om?

RAPPORTER INN HER
Lik Dagbladet på Facebook.