- Det går flere rosetog. Regjeringen bør ikke gå om bord i alle.

Tips oss 2400

40 000 SANG: Lillebjørn Nilsen ledet an i allsang av den folkekjære sangen Barn av regnbuen, som terrortiltalte mener står for marxistisk hjernevask. Video: Hans Arne Vedlog

Jon Wessel-Aas

Jon Wessel-Aas

«Hvis domstolen kommer til at han er tilregnelig, og det er de som bestemmer det, så tror jeg mange vil føle at det er en lettelse.»

Dette sa statsminister Jens Stoltenberg om det eneste og svært kontroversielle uavklarte elementet i skyldspørsmålet i 22/7-saken, i et intervju på programmet Senkveld på TV 2 fredagen før hovedforhandlingen mot Anders Behring Breivik startet.

For denne uttalelsen høstet statsministeren kritikk fra flere hold.

Kritikken var på sin plass; en statsminister skal ikke uttale seg om ønskelige utfall eller andre elementer av skyldspørsmålet i en verserende straffesak. Det følger for det første av maktfordelingsprinsippet, og for det annet av uskyldspresumsjonen, som er del av kravet til rettferdig rettergang. Statsministeren representerer landets politiske ledelse og den utøvende makt - i tillegg til å representere det partiet som hans makt er forankret i. I retten representeres utøvende makt av en uavhengig påtalemyndighet.

Denne rolleforståelsen er ikke mindre viktig i en sak som 22/7-saken, som inneholder klare politiske og ideologiske under- og overtoner - og hvor Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, AUF, endatil har en formell partsrolle som fornærmet i straffesaken, representert ved egen bistandsadvokat.

Noen dager før uttalelsen til TV2, hadde statsministeren selv - korrekt og betimelig - nettopp understreket viktigheten av å unngå politisering av saken, i et intervju gjengitt i Aftenposten 13/4.2012:

Nettopp fordi det var et angrep på politikerne og politiske institusjoner, på regjeringen, Arbeiderpartiet og AUF, så er det viktig at politikerne ikke går inn og politiserer det uavhengige rettsapparatet

Derfor var det så merkelig at han likevel snublet kort tid etterpå, med sine uttalelser til TV2. Og at han i et innlegg i Aftenposten 15/4-2012, som svar på Stanghelles kritiske kommentar, gjentok de viktige poengene om å unngå politisering, tilsynelatende uten at han tok innover seg at det nettopp var dette han hadde gjort i TV2.

Jeg skjønner at det er en utfordring for politikere å manøvrere i landskapet omkring denne rettssaken. Vi ser jo også hvordan ytterlighetene på henholdsvis høyre- og venstresiden i politikken, dels utkjemper en kamp om definisjonsmakt: Sprang Breiviks handlinger ut av fremmedfiendtlig, høyreorientert ideologi og hatsk retorikk, eller var de bare utslag av en isolert enkeltpersons psykotiske vrangforestillinger?

Og ikke minst skjønner jeg at Arbeiderpartiets ledere og statsråder, opplever dette som en utfordring, nettopp fordi de dels er direkte berørt, angrepet, av de grusomme handlingene som Breivik står tiltalt for, og fordi mange av dem er dypt involvert på det personlige plan. Samtidig representerer flere av dem landets regjering, som på sin side er gjenstand for 22. juli-kommisjonens granskning av hvordan blant andre statsmyndighetene håndterte situasjonen som oppstod 22/7-2011. I en partipolitisk virkelighet, er det åpenbart at dette også er en politisk sensitiv sak - for flere.

Det står altså mye politikk på spill i denne materien, og nettopp derfor er det - som Stoltenberg selv påpekte - ytterst viktig å ikke blande roller.

Denne uken gjorde imidlertid regjeringen - etter min mening - igjen nettopp et slikt feilgrep, i forbindelse med den folkelig initierte markeringen på Youngstorget, med etterfølgende tog til Tinghuset, der saken mot Breivik pågikk. Bakgrunnen for var et privat, folkelig initiativ via Facebook.

Initiativet kom som en reaksjon på at Breivik i retten hadde uttalt at sangen «Barn av regnbuen» brukes til å «indoktrinere» norske barn i «multikulturalisme». Initiativtakerne ønsket å protestere mot Breiviks syn, ved å samle folk på Youngstorget for å synge «Barn av regnbuen», for deretter å fortsette i tog opp til Tinghuset for synge der, og legge fra seg roser.

Som en folkelig initiert markering, var dette på alle måter en flott, rørende og god måte å få ut og demonstrere sterke følelser på, på en fredlig måte, med et budskap om samhold og kjærlighet.

Men markeringen var altså direkte foranlediget av og knyttet til den verserende rettssaken, og til Breiviks forklaring der. Ingen nøytral minnestund.

Derfor var det beklagelig at kulturministeren via pressen varslet at hun som kulturminister ville delta i markeringen.

At kulturministeren deltok offisielt, ble også fremhevet gjennom omtale på regjeringens egne nettsider.

Dette vitner igjen om dårlig rolleforståelse. Én sak er en rent folkelig, sivilt initiert markering. Noe ganske annet er at en statsråd, på regjeringens vegne ikke bare gir sin offentlige tilslutning til markeringen, men dessuten deltar i den. Da inngår regjeringen - slik omstendighetene rundt denne markeringen var - i «dialog» med tiltalte i den verserende straffesaken som behandles av en annen statsmakt, den dømmende.

Det blir feil, og sender på samme måte som statsministerens uttalelser om hvilket utfall av saken som best hadde tjent ofrenes interesser, et signal om en regjering som ikke klarer å overlate rettssaken fullt og helt til de statsmyndigheter som har en rolle der. I rettssaken er den utøvende makt representert ved en politisk uavhengig påtalemyndighet.

Regjeringen bør som utøvende makt ikke ha noen offisiell rolle i en markering som har rettsaken som kontekst og Tinghuset hvor saken går som mål.

Når Stoltenberg med flere forsvarer slike utspill med at de fullt ut respekterer domstolenes uavhengighet, og at de er trygge på at retten ikke vil la seg påvirke av ytre press eller av hva han eller andre sier, er poenget misforstått.

Spørsmålet er ikke om regjeringen har tillit til domstolens uavhengighet. Det er spørsmål om omverdenen kan ha tillit til at staten og dens rettsvesen, kan gjennomføre en upartisk og rettferdig rettergang.

Det gjelder selv om de fleste av oss skulle dele syn på saken. Kanskje spesielt da.

Når regjeringsmedlemmer flere ganger opptrer/uttaler seg på måter som direkte angår temaer som er oppe i retten, svekkes denne tilliten. I de meget vanskelige og skjønnsmessige vurderingene retten i denne saken må foreta med hensyn til sakens utfall, må det ikke kunne herske tvil om at vurderingene baserer seg på sakens beviser, og ikke på et bevisst eller ubevisst opplevd press i noen retning.

Derfor må regjeringsmedlemmer nå unngå flere slike feilgrep, selv om både personlig, menneskelig engasjement og/eller politiske motiver skulle gjøre det fristende å markere seg.

Det er avgjørende for at vårt rettslige oppgjør med Breivik kan bli stående som et verdig eksempel på en sivilisert rettsstats håndtering av dem som utfordrer og angriper det samme samfunnets verdier.
Lik Dagbladet på Facebook.
John Arne Markussen

Velkommen til debatt. Tenk over hvordan du vil fremstå i det offentlige rom. Vi lar deg være anonym, men husk at å bruke fullt navn gir deg mer troverdighet. Hold deg til saken og vis respekt for de andre i kommentarfeltet. Vi ønsker at du deltar og beriker den offentlige samtalen, men vi ønsker en høflig tone. Vi sletter hatske, truende eller sjikanerende innlegg. Er din kommentar blitt slettet, og lurer på hvorfor? Send e-post til debatt@dagbladet.no, med ditt brukernavn.

Med vennlig hilsen John Arne Markussen, sjefredaktør

Her kan du lese våre debattregler

Mest kommentert

 • Pegida-Hermansen får sparken fra lærerjobb

  Pegida-Hermansen får sparken fra lærerjobb

  På grunn av holdningene til Islam. (1294 innlegg) Les mer

 • Så skjedde det igjen — fornektelsen

  Så skjedde det igjen — fornektelsen

  Vi vet hvem som står bak den økende jødeforfølgelsen på det europeiske kontinentet. (1193 innlegg) Les mer

 • Ni av ti Frp-velgere er enige med Pegida

  Ni av ti Frp-velgere er enige med Pegida

  Mener Norge trues av muslimsk innvandring. (1019 innlegg) Les mer

 • Intet nytt fra Østfronten

  Intet nytt fra Østfronten

  Også denne helgens nyheter fra Ukraina er nedslående. En ny prorussisk militær offensiv forandrer spillet. Krigen kan nå bli total og utslettende. (653 innlegg) Les mer

 • AUF må stoppe med jukset sitt - eller miste statsstøtten

  AUF må stoppe med jukset sitt - eller miste statsstøtten

  Alle andre ungdomspartier klarer å oppføre seg. (476 innlegg) Les mer

 • Blasfemisk forhud

  Blasfemisk forhud

  Noen vil skjære karikaturer ut av aviser, andre vil skjære forhuden av små barn. (325 innlegg) Les mer

 • Kjære Lånekassen

  Kjære Lånekassen

  Jeg er blitt trukket ut til tilfeldig bokontroll, i dette brevet skal jeg beskrive boforholdene med min tidligere samboer og eks-kjæreste nærmere for dere. (285 innlegg) Les mer

 • Lover bare enda mer krig og avviser våpenhvile

  Lover bare enda mer krig og avviser våpenhvile

  Vil de pro-russiske opprørerne starte en ny militær offensiv? (274 innlegg) Les mer